Privacystatement Proeven Praten

Informatie van Proeven Praten is in handen van Micha Nederland.

Privacystatement Micha Nederland

Micha Nederland verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. Wij vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met je persoonsgegevens om. Jouw persoonsgegevens worden uitsluitend door of namens ons gebruikt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Hieronder staat precies wat je van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van:

 • de door cursisten, relaties, medewerkers en vrijwilligers verstrekte persoonlijke informatie en
 • data verkregen naar aanleiding van jouw bezoek aan en gebruik van onze website.

Welke gegevens verwerken wij en waarvoor?

Micha Nederland houdt een administratie bij waarin persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Relaties zijn personen, bedrijven of instellingen die:

 • Een product of dienst hebben afgenomen, zoals Micha Cursus of Micha Zondag;
 • zich hebben aangemeld om Micha Nederland financieel te ondersteunen;
 • een bijeenkomst van Micha Nederland hebben bezocht;
 • zich hebben opgegeven voor een nieuwsbrief;
 • als medewerker en/of als vrijwilliger bij een van onze programma’s betrokken zijn;
 • Een product of dienst hebben afgenomen;
 • Gegevens hebben achtergelaten op de website van Micha Nederland

Micha Nederland is een netwerkorganisatie die in Nederland opkomt voor gerechtigheid wereldwijd. Zijroept haar relaties op via acties en campagnes om een bijdrage te leveren aan de doelstelling van onze organisatie. Het werk van Micha Nederland wordt gefinancierd door de netwerkorganisaties, giften van particulieren, kerken en bedrijven en mede mogelijk gemaakt door subsidies. Wij verzamelen (persoons)gegevens (naam, adres, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, cookies, en geboortedatum) om:

 • Overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren;
 • Marketingdoeleinden zoals het aanbieden van diensten, het versturen van nieuwsbrieven, telefonische benadering en andere doeleinden;
 • Het organiseren van bijeenkomsten;
 • Relaties te bevragen en het doen van onderzoek;
 • Je instellingen en voorkeuren te registreren ten aanzien van het gebruik van de website;
 • Onze bedrijfsvoering;
 • Onze wettelijke plicht uit te voeren;
 • Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische en wettenschappelijke doeleinden.

Micha Nederland verzamelt persoonsgegevens via de website, bij het aanmelden voor een nieuwsbrief, bijeenkomst of actie, of bij aanmelding als donateur, medewerker of vrijwilliger. Deze gegevens, verkregen of aangevuld worden nooit aan derden verstrekt voor commerciële
doeleinden.

Micha Nederland heeft de ANBI-status.

E-mailadres gegeven?

Wanneer je je e-mailadres aan Micha Nederland hebt verstrekt, als abonnee voor de nieuwsbrief of als informatieaanvrager wordt je per e-mail geïnformeerd. Hiermee wordt je op de hoogte gehouden van onze campagnes, recente ontwikkelingen, behaalde resultaten en wordt je
incidenteel verzocht om een financiële bijdrage.
Micha Nederland maakt bij het verzenden van e-mailnieuwsbrieven gebruik van een systeem waarbij inzicht wordt verkregen over de wijze waarop deze e-mails worden geopend. Ook kan bekeken worden of je de links in onze e-mail aanklikt. Op deze wijze kan Micha Nederland haar informatie aan jou verder optimaliseren en beter afstemmen op jouw interesses.

Wil je minder of geen berichten van ons ontvangen? Dan kun je op elk moment afmelden bij de administratie van Micha Nederland, telefonisch te bereiken via 030 69 69 600 (tijdens kantooruren) of per e-mail: info@michanederland.nl.

Hoelang bewaren wij gegevens?

Micha Nederland bewaart je persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.
De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Je kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over je hebben vastgelegd of deze laten wijzigen of verwijderen. Je kunt jouw wijzigingen telefonisch doorgeven aan de administratie van Micha Nederland te bereiken via 030 69 69 600(tijdens kantooruren) of per e-mail: info@michanederland.nl.

Hier kun je ook terecht als je niet langer op de hoogte gehouden wilt worden van onze activiteiten. Tear is verplicht om een bewijs van identiteit te vragen voordat wij je informatie mogen verstrekken over jouw persoonlijke gegevens in onze administratie. Je kunt ook een verzoek indienen per brief, voorzien van jouw naam, adres, telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, gericht aan de administratie van Micha Nederland, Joseph
Haydnlaan 2a 3533 AE Utrecht, Postadres: Postbus 8170, 3503 RD Utrecht.

Hoe gebruikt Micha Nederland cookies?

Micha Nederland maakt op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor je makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze
servers teruggestuurd worden.

 1. Noodzakelijk/functionele cookies
  Dit betreffen cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website. Voor de correcte werking van de software waarmee deze website is gebouwd, zijn een aantal cookies noodzakelijk.
  Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je emailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
  Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.
 2. Analytische cookies
  De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Micha Nederland hiermee verkrijgt, helpt Micha Nederland om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen.
  We gebruiken hiervoor:Google Analytics
  Micha Nederland maakt gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.
  Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:
  – Google Analytics mag uw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
  – De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet.
 3. Tracking cookies
  De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Door middel van deze informatie kan Micha Nederland de website nog beter op uw behoeften aan laten sluiten.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe beveiligen wij jou gegevens?

Micha Nederland heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar
vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Heb je vragen over ons privacybeleid?

Micha Nederland houdt het recht het privacybeleid te wijzigen. Als je vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming. Zijn gegevens vind je aan het eind van dit document.

Contactgegevens

Onze contactgegevens voor vragen / opmerkingen / klachten m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Micha Nederland
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Joseph Haydnlaan 2a
3533 AE Utrecht
Telefoon: 030 69 69 600
E-mail: info@michanederland.nl
Postadres: Postbus 8170, 3503 RD UTRECHT

Je ontvangt binnen 10 werkdagen antwoord. Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Privacy beleid Micha Nederland, versie: 15 april 2018.